top of page

תהליכי עבודה

תהליכי עבודה

שלב ראשון  נקבעת פגישת היכרות עם הסוכן האזורי

בפגישה זו עובר הסוכן עם ועד הבניין על כל תיק הספקים של הבניין, החל מהספקים הרגילים אשר לעיתים מגיעים דרך חברות הניהול כגון: ניקיון וגינון וכלה בספקים של מערכות הבניין כגון: ספק השירות למעליות , גנרטורים ועוד.

שלב שני אנו לוקחים את הפרמטרים של הבניין ומבצעים בדיקה מקיפה

אנו לוקחים את הפרמטרים של הבניין ומבצעים בדיקה מקיפה של הספקים הקיימים ,

רמת השירות שלהם ומחיריהם ומשווים אותם לספקים השונים איתם אנו עובדים באותו אזור שירות.

שלב שלישי ועד הבניין מקבל מאיתנו סיכום לתיק הבניין + המלצות לשינויים + הצעות מחיר מתחרות.

* השירותים שלנו הינם ללא עלות וללא התחייבות מצד הצרכנים.

נשמח לייעץ

טוני גומלסקי

אהרון כהן

bottom of page